Servis

Servis


Rychlost

odbornost

Od založení firmy stavíme svou filozofii na pružnosti, spolehlivosti a rychlosti dodávek zboží, poskytovaných služeb a samozřejmě i servisní podpory s garancí výjezdu technika na místo opravy do 24 hodin od nahlášení problému. Je vám k dispozici tým zkušených servisních techniků s dlouholetou praxí v oboru, připraven k výjezdu právě v okamžiku, kdy je to nejvíce potřeba. Tedy v okamžiku havárie, poruchy či plánované odstávky vždy tak, aby prostoje na vaší straně byly, pokud možno, co nejkratší a finanční ztráty s tím spojené co nejnižší.

Odbornost

odbornost

Precizně budovaný tým servisních techniků naší firmy je složen z odborníků s vysokou kvalifikací a dlouholetými zkušenostmi v oboru. Technickou odbornost a znalosti našich pracovníků se snažíme neustále zvyšovat pravidelnými školeními, odbornými praxemi a technickými semináři jak přímo ve výrobních závodech našich dodavatelů převodovek a el. motorů,  tak i ve spolupráci s dodavateli maziv, měřící a diagnostické techniky a speciálních technologií.

Technické zázemí

technické zázemí

Disponujeme silným vozovým parkem servisních vozidel, vybavených nářadím, přípravky a další technikou, která umožňuje operativní provedení většiny servisních zásahů a oprav přímo na místě u zákazníka bez nutnosti demontáže zařízení a odeslání či odvozu do servisní dílny. Je tak možno odbourat zbytečné prostoje a škody spojené s odstávkou zařízení. Nabízíme také široké zásoby běžných náhradních dílů pro zařízení z našeho sortimentu a exkluzivní podmínky na jejich expresní dodání od našich smluvních partnerů.

Záruční a pozáruční servis

poradenství

Nabízíme veškerý záruční a pozáruční servis převodovek, které nabízíme na našem trhu. Jedná se zejména o převodovky firem TRAMEC, VARMEC, STM, ALLIANCE a FLENDER – SIEMENS, včetně dodávek náhradních dílů. Nabízíme bezplatné posouzení stavu poškozeného zařízení před opravou, s vyčíslením nákladů na jeho opravu a to nejen u zařízení ze sortimentu firmy MOTOR GEAR, ale po dohodě se servisními techniky, i jiných dodavatelů.

Preventivní kontroly

kontrola

Od roku 2007 jsme rozšířili naši standardní nabídku servisních činností o pravidelné servisní prohlídky a diagnostiku pohonů, což pro konečného uživatele přináší prevenci vzniku vážných poruch, problémů na provozovaných zařízeních a v konečném důsledku prodloužení životnosti strojů s prokazatelnou úsporou finančních prostředků spojených s investicemi do oprav a do nákupu náhradních dílů. Součástí preventivních kontrol je nejen odborné posouzení stavu pohonu, hladin maziv, těsnost zařízení atd., ale také laboratorní rozbor maziv, což s sebou, zejména u velkých zařízení, přináší nemalé finanční úspory plynoucí z maximálního využití životnosti a výkonové kapacity maziva.

Diagnostika

diagnostika

Máme k dispozici základní diagnostická zařízení potřebná k odbornému posouzení stavu zařízení v provozu. Na místě jsme schopni kontrolovat a vyhodnotit proudy, teploty a vibrace. Další speciální diagnostické postupy provádíme ve spolupráci se specializovanými pracovišti, která jsou uznávána v oboru a jejich výstupy jsou uznávány na všech úrovních.

Poradenství

poradenství

V neposlední řadě nabízíme bezplatnou službu odborného posouzení stávajících pohonů, a to i od jiných dodavatelů. Následné zdokumentování a vypracování plánu možných náhrad z našeho sortimentu pro případ výměny, včetně zpracování mechanických úprav připojovacích rozměrů na stávajících zařízeních pro minimalizaci nároků na výměnu a čas nutný k odstávce. Součástí této služby je i možná asistence našich servisních techniků při montáži nového zařízení na místě instalace, popř. instalace samotná včetně použití speciálních zařízení pro přesné usazení.